“Oslo-aftalerne” er en serie af aftaler indgået mellem Israel og PLO i perioden 1993-1999, der definerer parternes forpligtelser i forbindelse med Israels overdragelse af kontrollen med dele af Vestbredden og Gaza-striben til det nyoprettede palæstinensiske selvstyre. Læs mere…

 

Dokumenter fra før FNs oprettelse:

Balfour-deklarationen
2. november 1917 – Englands regering udtrykker sin støtte til idéen om oprettelsen af et jødisk hjemland.

The League of Nations (Folkeforbundet) – Palæstinamandatet
24. juli 1922 – England tildeles kontrollen med Palæstina og bemyndiges til at arbejde for genetableringen af et jødisk hjemland i området.

 

FNs generalforsamlings resolution vedr. Israels oprettelse:

UNGA resolution 181 – Delingsplan
Vedtaget 29. november 1947 – FNs delingsplan for Palæstina.

Bemærk: Alene sikkerhedsrådets resolutioner er bindende for medlemmerne, mens generalforsamlingens kun er vejledende.

 

FNs sikkerhedsråds resolution vedr. Israels oprettelse:

UNSC resolution 42 – Bekræftelse af delingsplan
Vedtaget 5. marts 1948 nogle måneder før Israels udråbelse som selvstændig stat. Sikkerhedsrådets første resolution med relation til Israel. Resolutionen bekræfter generalforsamlingens delingsplan for Palæstina (UNGA 181 af 29. november 1947).

 

FNs generalforsamlings resolution vedr. flygtninge:

UNGA resolution 194 – Flygtninge
Vedtaget 11. december 1948 – vedrørende flygtninge.

Bemærk: Alene sikkerhedsrådets resolutioner er bindende for medlemmerne, mens generalforsamlingens kun er vejledende.

 

FNs sikkerhedsråds resolutioner vedr. grænser og sikkerhed:

UNSC resolution 242 – Basis for alle senere fredsforhandlinger
Vedtaget 22. november 1967 nogle måneder efter Seksdages-krigen.

UNSC resolution 338 – Bekræfter 242
Vedtaget 22. oktober 1973 lige efter Yom Kippur-krigen.

 

FNs sikkerhedsråds resolution vedr. Libanon (2006):

UNSC resolution 1701 – Våbenhvile i Libanon
Vedtaget 11. august 2006. Resolutionen udstikker rammerne for våbenhvilen mellem Libanon (Hizbollah) og Israel efter “den anden Libanonkrig”.


Tilbage